Auditories d'entitats de menor complexitat

Auditories d'entitats de menor complexitat

Les entitats més petites i menys complexes tenen un paper vital a l'economia de cada país. En un món cada cop més complex i interconnectat ha sorgit la necessitat d'un conjunt de requisits d'alta qualitat, adaptats a les auditories d'entitats menys complexes.

El projecte d'IAASB, Proposta de Norma Internacional d'Auditoria per a Entitats de Menor Complexitat (en anglès: International Standards on Auditing for Les Complex Entities - ISA for LCE), va estar obert per a consulta pública fins al 31 de gener de 2022. Des de llavors, el grup de treball ha avaluat els comentaris rebuts de l'esborrany d'exposició i les activitats de divulgació relacionades.

A les seves reunions de juny de 2022 i setembre de 2022, la junta va discutir àrees clau de comentaris i revisions relacionades amb algunes àrees específiques de l'estàndard proposat.

Cronograma del projecte

Mar 2017

Recull d'informació

Mar 2017

Des 2020

Proposta

Jun 2021

Exposició esborrany

Jun 2021

Gen 2022

Tancament de període de comentaris

Des 2022

Exposició esborrany

Des 2022

Abr 2023

Tancament de període de comentaris

Des 2023

Aprovació final

Des 2023

(Tingueu en compte que les fites previstes poden estar subjectes a canvis)

Quan sigui definitiva, la norma satisfarà la necessitat mundial creixent d'una norma separada per a auditories d'entitats menys complexes, alhora que redueix el risc emergent de divergència jurisdiccional.
Les auditories de grups no es van incloure a l'àmbit d'aplicació del projecte. Tenint en compte els comentaris de les parts interessades, l'IAASB va reconsiderar i desenvolupar propostes per abordar les auditories de grups menys complexos. Aquesta nova part 10 centrada en les auditories de grups es va sotmetre a consulta pública i se sol·liciten comentaris abans del 2 de maig de 2023.
Després de la resposta de les parts interessades a la consulta, l'IAASB preveu aprovar una norma final el desembre del 2023. Quan sigui definitiva, la norma satisfarà la necessitat mundial creixent d'una norma separada per a les auditories d'entitats menys complexes, alhora que reduirà el risc emergent de divergència jurisdiccional.
Els nostres productes per a auditors s'han caracteritzat sempre pel seu disseny sobre la base de millors pràctiques i compliment de normes i marcs internacionals. Per aquest motiu, ens trobem seguint de prop l'evolució d'aquest projecte i treballant en actualitzacions que estem segurs us agradaran.

Si voleu conèixer més, contacteu amb nosaltres o seguiu les nostres xarxes socials per rebre les actualitzacions.

Image

Flor Durán

Head of Customer Success
Sígueme: