RGPD: Reglament General de Protecció de Dades

El RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) vigent des del 24 de maig de 2016 serà d'obligat compliment per a tots els estats membres de la UE des del pròxim 25 de maig de 2018. Fins a aquesta data són aplicable la de 95/46, la LOPD i el RLOPD de la normativa espanyola.

En SINFOPAC Internacional continuem treballant en l'evolució dels nostres sistemes i protocols de seguretat i convenis de col·laboració perquè l'emmagatzematge i tractament de les dades dels nostres usuaris i clients, així com el respecte i protecció dels seus drets, s'ajusti al compliment efectiu del RGPD.

Encara que l'àmbit d'aplicació del RGPD s'ajusta especialment als ciutadans i països de la UE, donada la nostra projecció i implantació internacional volem posar en coneixement dels nostres usuaris i clients que fem extensiva aquesta millora a tots, elevant els nostres criteris de qualitat i anticipant actuacions de futur que amb certesa s'aniran adoptant en altres països. Amb això apostem per:

  • Incrementar la confiança dels clients: procurant transparència sobre les dades que recopilem i sobre els propòsits per als quals són utilitzats.
  • Complir amb la mateixes normes de privacitat en tota Europa, simplificant l'expansió a altres països i una millor política empresarial.
  • Impulsar una estratègia més sostenible per a recopilar i processar les dades personals, fent un esforç de síntesi i definició ajustat a necessitats.
  • Homologar per a tots els nostres clients i usuaris uns estàndards d'exigència al més alt nivell de qualitat en la matèria.
  • Conscienciar als nostres empleats i proveïdors de serveis en el tractament i seguretat de les dades així com en el respecte i protecció dels drets dels usuaris.
Gastón

Gastón