Acord interinstitucional amb ICPARD

 Acord interinstitucional amb ICPARD

Amb el córrer dels anys, els sistemes informàtics s'han desenvolupat per a aprofitar la tecnologia i posar-la a la disposició del comptador públic. Aquelles èpoques on l'auditor rebia documentació física i acumulava quantitats exagerades de documentació en paper i elaborava els seus papers de treball de manera manual, estan quedant en el passat.

Addicionalment, la implementació d'un Sistema de Control de Qualitat, implica per als despatxos d'auditors un esforç addicional i dedicació de temps per a la seva comprensió, vigilància, manteniment i assegurament en totes les etapes dels treballs realitzats. Tot això amb la finalitat de protegir la confiança dels interessats en la informació financera auditada.

Per a dur a terme tot això, és indispensable comptar amb les eines de software necessàries per a facilitar la labor. Per tal motiu, l'Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPARD), vetllant pel desenvolupament i enfortiment de la professió i bon funcionament de l'activitat al seu país, ha subscrit un conveni amb Sinfopac Internacional, el qual portarà beneficis importants al professional, com a capacitació, recursos i per descomptat, les solucions de software DATEV.

Si està interessat a conèixer més sobre aquest conveni, el convidem a contactar amb el nostre equip a República Dominicana.

Tags: