XXV Congrés Nacional d'Auditoria ICJCE

XXV Congrés Nacional d'Auditoria ICJCE

Que bonic és tornar-nos a veure!

A la nostra memòria víscuts records i encara avui l'evidència de les conseqüències que ens ha deixat la pandèmia de COVID-19. Però recuperem alè i reprenem el pols dels dies, i ja som a les portes del XXV Congrés Nacional.

Tots els professionals de l'auditoria de comptes seran els protagonistes d'aquest Congrés tan esperat, però els professionals més joves estan cridats a jugar un paper molt especial. Per això aquest any es comptarà amb sessions especials per a ells, condicions més atractives que mai per impulsar la seva participació i la gran novetat: un Audit Scape Room!

- 16, 7 i 18 de novembre
- Presencial
- Palau Euskalduna
- 11 hores a l'àrea d'auditoria

El programa presentarà sessions tècniques i sessions plenàries que esperem que s'ajustin a l'interès i les inquietuds dels assistents.

Com cada any, l'esdeveniment es desenvoluparà amb el suport i la col·laboració habitual de DATEV eG i Sinfopac Internacional.

I en aquesta edició, parlarem sobre el present de l'auditoria de comptes, que està marcat per nombrosos factors propis i exògens. Tots són rellevants, però dos són els protagonistes destacats de la seva realitat i dels debats en què governs, reguladors, mitjans de comunicació i usuaris expressen la seva visió de la professió: el paper que pot jugar en la recuperació econòmica i el procés de transformació digital en què, com la resta del món, està immersa. Per aquesta raó, a la XXV edició, el Congrés Nacional d'Auditoria debatrà sobre la profunda transformació que el sector està impulsant amb l'objectiu de, a través d'una qualitat integral en tots els seus processos, ser clau en el procés de recuperació de l'economia.

Sobre l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya

L'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya (ICJCE), creat el 1942, és una institució privada amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, que agrupa els censors jurats de comptes d'Espanya i les societats d'auditoria de comptes constituïts d'acord amb les regles previstes legalment. Alhora, està reconeguda com una Corporació de Dret Públic, vinculada orgànicament al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.
 
Aquesta institució és representativa dels professionals i les societats de l'auditoria de comptes que operen a Espanya. A més, la Corporació defensa els interessos dels seus membres i vetlla pel desenvolupament i el bon funcionament de l'activitat d'auditoria a nivell nacional i internacional, amb presència a les principals organitzacions d'auditoria, en què participa de forma activa.