II Jornada Tecnològica CCJCC

El proper dia 1 de juny, i en el marc de les II Jornades Tecnològiques del Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, parlarem de l'EINF (Estat d'Informació No Financera) a la llum de les Directrius de la UE i la Llei 11/2018 de 28 de desembre, així com de l'enfocament de l' encàrrec de verificació.

En aquest sentit es presentarà el paquet de papers de treball "Model WP NIEA-3000" dissenyat per a l'organització i desenvolupament d'aquest tipus d'encàrrecs, prenent com a base les directrius de l'EINF a Espanya i com a projecció a un més ampli ventall d'aplicacions en l'entorn dels Informes de Sostenibilitat en un marc internacional.

II Jornada Tecnològica

Solucions tecnològiques per afrontar els reptes de la transformació digital


La inscripció és gratuïta i està oberta a tots els professionals, membres i no membres del CCJCC.

Joan

Joan

Tags:

CCJCC Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya EL C0L·L3G1 EINF NIEA-3000