Anàlisi de dades comptables amb software especialitzat

Anàlisi de dades comptables amb software especialitzat
La comptabilitat no és només la tasca de registrar les operacions d'una empresa als seus llibres, sinó també d'interpretar i analitzar dades per prendre decisions. L'anàlisi de dades comptables ha esdevingut una habilitat clau per als professionals de la comptadoria pública a l'era de la transformació digital.

L'anàlisi de dades comptables: Una eina imprescindible per als professionals de la comptadoria pública

L‟anàlisi de dades comptables és el procés d'examinar i comprendre les dades financeres d'una empresa per identificar tendències, patrons i relacions. Aquesta informació pot ajudar els comptadors a prendre decisions importants i estratègiques, i als seus clients a prendre mesures per millorar-ne el rendiment financer.

Per exemple, mitjançant l'anàlisi dels estats financers d'una empresa, els comptadors poden detectar àrees problemàtiques, com ara alts costos d'operació o ingressos baixos, i suggerir mesures per reduir costos i augmentar la rendibilitat. També poden identificar patrons de despeses i oportunitats d'estalvi per als seus clients.

A més, l'anàlisi de dades comptables pot ajudar els comptadors a predir el futur financer d'una empresa i prendre mesures preventives per evitar problemes financers i també per identificar oportunitats d'inversió.

Com aplicar aquesta anàlisi de dades comptables?

Aquesta tasca implica fer servir eines i tècniques especials per examinar i comprendre les dades financeres. Algunes de les tècniques més comunes inclouen anàlisis de tendències, anàlisis comparatives de diferents períodes comptables, anàlisis de ràtios o indicadors financers, entre d'altres.
Per entendre millor aquest procés, hem dissenyat un webinar que té com a eix principal conèixer l'ús de diverses funcionalitats per analitzar dades i obtenir informació sobre la base que a l'auditor o altres usuaris d'aquesta informació coneixement per prendre decisions, planificar, avaluar, evidenciar… i així donar un sentit a la informació.

Tractarem funcionalitats relacionades amb diverses opcions d'anàlisi, ràtios, revisió analítica, segmentació de l'encàrrec en diverses fases, treball de diversos encàrrecs en un mateix exercici per a un mateix client, tant des d'una posició temporal de saldos finals o bé saldos parcials al llarg de períodes.

Així mateix, aquesta metodologia havia de revertir en un flux de treball i una base de documentació organitzada, classificada i gestionada amb rigor. També a efectes organitzatius i de seguretat, recursos per establir criteris i polítiques quant a perfils dusuari, organització operativa, estratègia de còpies de seguretat, salvaguarda i compilació.

No deixeu passar aquesta oportunitat!

Les places d'assistència al seminari web gratuït són limitades.

Image

Gastón Thano

Gerente de Operaciones
Sígueme: