DATEV Consolidation

Software de consolidació d'estats
financers i elaboració d'informes

Sol·liciti una demo Brochure

Visió única la situació patrimonial, econòmica i financera

Agilitza l'elaboració dels estats financers consolidats i la documentació dels resultats. Per això, compta amb funcions per a la conversió entre monedes i la transferència de cadascun dels estats financers a l'estructura del sistema del grup empresarial (integració de plans comptables), podent realitzar les mesures de consolidació requerides, a fi d'eliminar les transaccions comercials internes, realitzar ajustaments i comparatives.

Els comptes anuals consolidats mostren la informació com si el grup empresarial fos una sola societat. Per consolidar s'ha de passar per les fases següents: homogeneïtzació, agregació i eliminació.

S'integra perfectament amb els productes següents

DATEV Audit

Gestioni el procés d'auditoria de forma fàcil i escalable, en totes les etapes del treball

Veure producte
DATEV ISA Working Papers

Metodologia interactiva dissenyada per experts en normes internacionals d'auditoria

Veure producte
DATEV Report

Emet informes, memòries i anàlisi als estats financers de manera àgil i automatitza

Veure producte
Identitats

Inclou l'administració de perfils d'usuari i grups de manera centralitzada

Autenticació

Accés segur i sense complicacions a través de la integració amb Microsoft Windows

Multi-plataforma

Importa la informació comptable des de diferents fonts d'informació i fins i tot la inserció manual de xifres

Seguretat

Inclou Microsoft SQL Server com a potent motor de base de dades brindant autonomia i seguretat

Acompliment

De fàcil ús i enorme potencial analític, permet visualitzar la informació en una pantalla integrada intuïtiva

Informes

Exporta els resultats amb un disseny amigable i els envia a DATEV Audit per a l'emissió de l'informe

Image

Per què més de 50.000 auditors al món confien en DATEV?

Des de 1966, DATEV ofereix a auditors, assessors fiscals, advocats, i als seus clients, solucions de programari amb els màxims estàndards a quant a confiabilitat, actualitat, protecció de dades i seguretat

Encara amb dubtes?

Reservi una cita amb un expert de producte

Sol·licitar reunió