DATEV Consolidation

Programari per a consolidació d'estats
financers i elaboraciò d'informes

DATEV Consolidation agilitza l'elaboració dels estats financers i la documentació dels resultats. Per això, compta amb funcions per a la conversió entre monedes i la transferència de cadascun dels estats financers a l'estructura de sistema de el grup empresarial (integració de plans comptables), podent realitzar les mesures de consolidació requerides, per tal d'eliminar les transaccions comercials internes, realitzar ajustos i comparatives.

Permet importar dades comptables de diversa procedència (plans comptables de grup, de filials, locals i internacionals) per un cop homogeneïtzats i integrats produir l'agregació (consolidació inicial) que després de les transaccions i eliminacions d'acord amb els aspectes econòmics i legislatius d'aplicació, permet generar els informes necessaris (Balanços, Compte de Resultats, EFE, Memòria) i obtenir analítiques. El tractament pot ser tant de saldos finals com de períodes (mes, trimestre...) amb l'evolució anual.

DATEV Audit Consolidation està dissenyat per a, a més de poder realitzar o importar una consolidació ja efectiva, aplicar recursos d'auditoria, tant a nivell de Grup com dels Components planificats.

card image
Desenvolupament de continguts

Creació i adaptació de continguts a mida d'acord amb les millors pràctiques

card image
Formació

Capacitació integral especialitzada per brindar suport en el procés d'implementació

card image
Consultoria

Investigació i assessorament per professionals de reconeguda trajectòria en el sector