DATEV Consolidation

Software de consolidació d'estats financers i elaboració d'informes

Visió única la situació patrimonial, econòmica i financera

Agilitza l'elaboració dels estats financers consolidats i la documentació dels resultats. Per això, compta amb funcions per a la conversió entre monedes i la transferència de cadascun dels estats financers a l'estructura del sistema del grup empresarial (integració de plans comptables), podent realitzar les mesures de consolidació requerides, a fi d'eliminar les transaccions comercials internes, realitzar ajustaments i comparatives.


  • Els comptes anuals consolidats mostren la informació com si el grup empresarial fos una sola societat. Per consolidar s'ha de passar per les fases següents: homogeneïtzació, agregació i eliminació.

S'integra perfectament amb els productes següents

DATEV Audit

DATEV Audit

Gestioni el procés d'auditoria de forma fàcil i escalable, en totes les etapes del treball
Veure producte
DATEV ISA Working Papers

DATEV ISA Working Papers

Metodologia interactiva dissenyada per experts en normes internacionals d'auditoria
Veure producte
DATEV Report

DATEV Report

Emet informes, memòries i anàlisi als estats financers de manera àgil i automatitza
Veure producte

Identitats

Inclou l'administració de perfils d'usuari i grups de manera centralitzada

Autenticació

Accés segur i sense complicacions a través de la integració amb Microsoft Windows

Multi-plataforma

Importa la informació comptable des de diferents fonts d'informació i fins i tot la inserció manual de xifres

Seguretat

Inclou Microsoft SQL Server com a potent motor de base de dades brindant autonomia i seguretat

Acompliment

De fàcil ús i enorme potencial analític, permet visualitzar la informació en una pantalla integrada intuïtiva

Informes

Exporta els resultats amb un disseny amigable i els envia a DATEV Audit per a l'emissió de l'informe.

Per què més de 50.000 auditors al món confien en DATEV?

Des de 1966, DATEV ofereix a auditors, assessors fiscals, advocats, i als seus clients, solucions de programari amb els màxims estàndards a quant a confiabilitat, actualitat, protecció de dades i seguretat.

Encara amb dubtes?

Reservi una cita amb un expert de producte