DATEV Report

Software per a l'elaboració d' informes financers i memòries

Dissenyat per a la confecció d'informes i memòries

El programa aporta un sistema d'automatització basat en plantilles de documents amb aclariments i paràmetres predefinits. A més, inclou funcions d'anàlisi del Balanç i Resultats, informes de ràtios i revisió analítica, deutors o provisions. Per a l'auditor, assessor fiscal i altres professionals de la consultoria, el seu enfocament multiempresa permet tractar informació històrica de diversos exercicis, i guardar els informes comptables i annexos com a plantilles del despatx reutilitzables per a tots els clients.

  • DATEV Report és una solució modular –en combinació amb altres programes DATEV— o independent –si disposeu d'altres programes, o fins i tot les vostres dades estan en un format genèric com Excel— per a la elaboració dels comptes anuals i els seus annexos, com la memòria, informe de gestió, informe no financer, de sostenibilitat o dissenys desenvolupats per vostè mateix, sobre la base de la importació de les dades comptables de l'exercici.
    La solució permet l'elaboració final per impressió amb recursos anàlegs al tractament al Word (portada, taula de continguts, capçalera i peu de pàgina uniformes, paràgrafs predefinits, paginació, etc…) donant a l'auditor rapidesa i facilitat d'ús mitjançant una interfície intuïtiva.

S'integra perfectament amb els productes següents

DATEV Audit

DATEV Audit

Gestioni el procés d'auditoria de forma fàcil i escalable, en totes les etapes del treball
Veure producte
DATEV Diari

DATEV Diari

Realitzi proves analitzant dades provinents de la comptabilitat del client (Journal entries)
Veure producte
DATEV Mostreig

DATEV Mostreig

Obtingui mostres aplicant mètodes estadístics sobre les diferents poblacions o universos
Veure producte

Identitats

Inclou l'administració de perfils d'usuari i grups de manera centralitzada

Autenticació

Accés segur i sense complicacions a través de la integració amb Microsoft Windows.

Multi-idioma

Tant la interface com els documents podran canviar d'idioma amb només un clic

Seguretat

Inclou Microsoft SQL Server com a potent motor de base de dades brindant autonomia i seguretat

Robustesa

Desenvolupi els seus propis anàlisis, informes i plantilles de documents per automatitzar el vostre treball d'auditoria

Treball remot

A través d'escriptoris remots podreu treballar de manera centralitzada, al núvol, com ho fan les grans firmes

Per què més de 50.000 auditors al món confien en DATEV?

Des de 1966, DATEV ofereix a auditors, assessors fiscals, advocats, i als seus clients, solucions de programari amb els màxims estàndards a quant a confiabilitat, actualitat, protecció de dades i seguretat

Encara amb dubtes?

Reservi una cita amb un expert de producte