Implantar un sistema de gestió de la seguretat de la informació

Implantar un sistema de gestió de la seguretat de la informació

Atesa la constant evolució tecnològica, els alts riscos de vulnerabilitat de la informació i el canvi en la manera com treballem en resposta a una pandèmia global, han fet que les organitzacions tinguin la necessitat de mantenir una postura de seguretat rígida i que aquesta augmenti mesura que es vulgui complir amb els estàndards i les bones pràctiques de seguretat de la informació.

Si bé moltes organitzacions tenen diversos plans, eines i protocols de seguretat de la informació, la majoria opten per establir un sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI) i per això han d'aconseguir la certificació ISO/IEC 27001. Primer de tot, hem d'entendre amb claredat que es tracten aquests dos conceptes que no són desconeguts pel personal de TI.

Què són ISO/IEC 27001 i SGSI?

ISO (International Organization for Standardization) desenvolupa estàndards reconeguts internacionalment per a tecnologia i operacions comercials. Perquè els departaments de TI obtinguin la certificació ISO/IEC 27001 han de complir els estàndards sobre gestió de la seguretat de la informació. Per tant, per mantenir segura la informació que es genera i comparteix, les organitzacions han de crear un sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI).

Un SGSI requereix que els líders de TI...

  • Examinin sistemàticament els riscos de seguretat de la informació existent a l'organització.
  • Implementin controls de seguretat integrals que tractin la prevenció de riscos.
  • Adoptin un procés de gestió general que garanteixi que els controls de seguretat continuïn satisfent les necessitats de l'organització de manera contínua.

Un aspecte clau de qualsevol SGSI és assegurar-se que les persones adequades facin servir les eines necessàries i que vegin només la informació apropiada per al seu perfil; en altres paraules, vol dir controlar qui té accés a què i quan ha d'accedir a aquest recurs. També vol dir que cal tenir una visibilitat contínua de tot el trànsit de la xarxa i que la informació ha de ser de fàcil accés. Que es facin servir eines de registre d'esdeveniments per monitoritzar els usuaris i els seus sistemes i, en fer-ho, que es puguin detectar riscos potencials dins de la seva infraestructura. Tot això fonamental per al compliment de la norma ISO/IEC 27001.

Obtenir la certificació ISO/IEC 27001 amb JumpCloud

En conclusió, un SGSI  és “un enfocament sistemàtic per administrar la informació confidencial de l'empresa perquè romangui segura. Inclou persones, processos i sistemes de TI mitjançant l'aplicació d'un procés de gestió de riscos”.

Image

Un directori d'identitats és la columna vertebral de la seguretat i tenir-ne un que estigui basat en el núvol i que pugui proporcionar control sobre la creació dusuaris, independentment de la plataforma, la ubicació o el protocol, és sens dubte un avantatge. JumpCloud, únic i innovador Directori-com-Servei, també compta amb una API de registre d'esdeveniments, que proporciona informes complets sobre esdeveniments d'autenticació dels usuaris, aplicacions, sistemes i xarxes, cosa que significa que els administradors de TI poden realitzar un seguiment de les identitats dels usuaris i el seu accés a recursos, de manera ràpida i sense esforços.

Contacti amb nosaltres i obtingui un compte gratis per a 10 usuaris per iniciar el seu camí cap a la certificació ISO/IEC 27001.

Image

Pilar Avendaño

JumpCloud Certified Technical Consultant
Segueix-me: