Nou Pla General Contable (RD 1/2021, de 30 de gener)

Nou Pla General Contable (RD 1/2021, de 30 de gener)

Mitjançant el Reial Decret 1/2021, de 12 de gener, s'ha modificat el Pla General de Comptabilitati les normes complementàries amb l'objectiu principal d'adaptar-les a criteris comptables que ha adoptat la Unió Europea. Específicament la NIIF-UE 9 Instruments financers i la NIIF-UE 15 Ingressos ordinaris, procedents de contractes amb clients.

Aquest text que regula la comptabilitat de les societats espanyoles, té 5 parts de les quals 3 són de compliment obligat i 2 d'obligació facultativa.

És important conèixer amb el degut temps d'anticipació aquestes novetats, poder dissenyar l'estratègia comptable de lempresa, i així evitar inconvenients en el tancament de l'exercici 2021.

Per aquest motiu, ens complau informar-vos que ja està a disposició des del lloc de descàrregues exclusiu per a client, la descàrrega en format EPUB del text íntegre del Nou Pla General de Comptabilitat (RD 1/2021, de 30 de gener).

Aquesta edició ha estat elaborada per ACCID i publicada en col·laboració, i està disponible sense cost pels nostres clients.

Si a més us interessés l'edició en format paper, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Aprofitem l'ocasió per enviar-vos la nostra més cordial salutació.

Tags: