Fòrum de l'Auditor Professional

Aquest any se celebra de forma virtual el 31è Fòrum de l’Auditor professional. En aquesta edició, el lema serà "Sumant per la recuperació" i tindrà lloc els dies 1 i 2 de juliol.

El Fòrum computarà 9 hores de formació professional continuada per l'assistent i que seran repartides en Auditoria i Comptabilitat i en Altres Matèries.

L'agenda es compon de quatre interessants sessions plenàries que se centraran en temes d'actualitat:

  • Els reptes de l’auditoria en la recuperació
  • Quines empreses seran sostenibles en aquests nous temps?
  • Debat sobre les perspectives econòmiques de la recuperació i els fons europeus per a la transformació
  • Els principals reptes de la societat post pandèmia

Les sessions es desenvoluparan amb el suport i col·laboració habitual de DATEV eG i Sinfopac Internacional.

Tota la informació sobre el programa, inscripció i ponents es pot consultar al web del 31è Fòrum de l'Auditor: https://forumauditor.auditorscensors.com/es/programa/

Sobre el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

El Col·legi és una corporació de dret públic, de caràcter professional, que agrupa tots els censors jurats de comptes de Catalunya i té com a finalitats vetllar perquè l'actuació professional dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, representar la professió en tots els àmbits relacionats amb l'entorn econòmic i defensar els interessos professionals dels col·legiats.

Per projectar la seva funció, el Col·legi té una presència institucional molt activa, participant en activitats d'altres institucions i signant acords de col·laboració amb aquestes. Gràcies a la iniciativa de tots els seus col·legiats, el Col·legi organitza jornades i congressos com el Fòrum, la Jornada d'Auditoria del Sector Públic o el Dia de l'auditor. A més publica la revista d'l'auditor i quaderns tècnics, té un conjunt de comissions d'estudi i divulgació d'aspectes relacionats amb la professió, compta amb un departament tècnic per assessorar els col·legiats i ofereix, a través de l'Escola d'Auditoria, formació continuada.

Més informació a: https://www.auditorscensors.com/es/el-collegi

Edicions anteriors:

Tradicionalment, i des de fa mes de 30 anys, se celebra a la primera setmana de juliol, a Sitges. Si vols veure les edicions anteriors d'aquest emblemàtic esdeveniment professional, pots consultar: https://www.auditorscensors.com/es/forum

Gastón

Gastón

Tags:

Reglament de la LAC Nou Pla Comptable Ciberseguretat Finances sostenibles Transformació digital