Fòrum de l'Auditor Professional

Fòrum de l'Auditor Professional

Un any més el Col·legi celebra el seu Fòrum de l'Auditor/a Professional, a la seva 32a edició, els propers dies 7 i 8 de juliol de 2022 sota el lema "Enfocant el futur. Sostenibilitat i talent".

- 7 i 8 de juliol de 2022
- Dijous: 9:00 a 18:15 / Divendres: 9:30 a 14:00
- Híbrid
- Hotel ME Terramar Sitges / Plataforma zoom
- 8,75 hores repartides en Auditoria i Comptabilitat i en Altrès matèries (ICAC i RECC)

El programa presentarà sessions tècniques i sessions plenàries que esperem que s'ajustin a l'interès i inquietuds dels assistents.

Com fa més de 10 anys, l'esdeveniment es desenvoluparà amb el suport i la col·laboració habitual de DATEV eG i Sinfopac Internacional.

Tota la informació sobre el programa, inscripció i ponents es pot consultar aquí.

Sobre el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya


El Col·legi és una corporació de dret públic, de caràcter professional, que agrupa tots els censors jurats de comptes de Catalunya i té com a finalitats vetllar perquè l'actuació professional dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, representar la professió a tots els àmbits relacionats amb l'entorn econòmic i defensar els interessos professionals dels col·legiats.
 
Per projectar-ne la seva funció, el Col·legi té una presència institucional molt activa, participant en activitats d'altres institucions i signant acords de col·laboració amb aquestes. Gràcies a la iniciativa de tots els col·legiats, el Col·legi organitza jornades i congressos com el Fòrum, la Jornada d'Auditoria del Sector Públic o el Dia de l'Auditor. Addicionalment publica la revista de l'Auditor i els quaderns tècnics, té un conjunt de comissions d'estudi i divulgació d'aspectes relacionats amb la professió, compta amb un departament tècnic per assessorar els col·legiats i ofereix, a través de l'Escola d'Auditoria, formació continuada.
 
Edicions anteriors:
Tradicionalment, i des de fa més de 30 anys, se celebra a la primera setmana de juliol, a Sitges. Si voleu veure les edicions anteriors d'aquest emblemàtic esdeveniment professional, podeu consultar: https://www.auditorscensors.com/ca/forum