Ajustos i reclassificacions en auditoria

Les empreses, al tancar l'exercici econòmic, han de reflectir apropiadament la informació comptable i els saldos inclosos en els estats financers respectius hauran de ser analitzats abans de ser presentats definitivament. En conseqüència, s'hauràd'avaluar la necessitat d'efectuar ajustos o reclassificacions.

En el cas d'una empresa subjecta a una auditoria, aquest és el moment en què, com a conseqüència de les verificacions efectuades, l'auditor, exercint el seu paper com a tal, pot proposar a l'entitat certs ajustos o reclassificacions com a part de la seva tasca per comprovar que els estats financers reflecteixin la imatge fidel de la companyia.

Però què s'entén per ajustos i què són les reclassificacions?

Podem dir en poques paraules que una comptabilització és un ajust si afecta al resultat (la seva aplicació "modifica" comprometent el resultat de l'exercici) i una comptabilització és considerada reclassificació si només afecta la presentació i / o classificació però que no modifica el resultat de l'exercici (és a dir, la seva aplicació "permuta" entre comptes d'actiu, passiu i patrimoni, però no de resultats).

Dit això, la necessitat d'utilitzar un software d'auditoria per al tractament de les comptabilitzacions és fonamental per tal d'oferir seguretat i garantir integritat de la informació.DATEV Audit redueix temps considerables en el treball d'auditoria

Per tal motiu, per facilitar aquesta tasca de l'auditor, DATEV Audit inclou una secció dedicada a aquest tema, orientada a realitzar l'auditoria de manera eficient, i donant totes les opcions necessàries per registrar els ajustos i reclassificacions proposats, els acceptats pel client, els rebutjats, vincular papers de treball i fer referències, documentar conclusions, notes, imprimir en PDF, exportar a excel, etc. En altres paraules, tot el que l'auditor necessita en una sola pantalla de DATEV Audit.

Per a tots els nostres clients, hem publicat un webinar que explica el funcionament de la pestanya anomenada "comptabilitzacions". Els convidem a accedir al lloc de suport exclusiu per a usuaris de productes DATEV.

Si encara no és client i vol saber com funciona, agendi amb nosaltres una demostració de producte.Gastón

Gastón

Save
Preferências
Utilitzem cookies per garantir que obtingueu la millor experiència al nostre lloc web. Si rebutgeu l’ús de cookies, és possible que aquest lloc web no funcioni com s’esperava.
Accepta totes
Rebutjar totes
Analytics
Eines que s’utilitzen per analitzar dades per mesurar l’eficàcia d’un lloc web i entendre com funciona.
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Les eines que s’utilitzen per proporcionar més funcionalitat quan navegueu pel lloc web, pot incloure l’ús compartit de xarxes socials.
ZOHO
Accept
Decline
Cloudflare
Accept
Decline
Marketing
Conjunt de tècniques dirigides a l’estratègia comercial i en particular a la investigació de mercats.
Zeotap
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline